Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van de Posterkamer

1. Wie is de Posterkamer

De Posterkamer is een webshop waar posters en toebehoren besteld kunnen worden. Tijdens jouw bezoek aan de website, aanmeldingen op de nieuwsbrief en in het bestelproces leggen wij waardevolle gegevens van jou vast waar wij veilig mee omgaan. In deze privacy policy leggen wij dankzij de nieuwe wet van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) zo duidelijk mogelijk uit wat dit voor jou betekent, welke gegevens wij van jou kennen, hoe deze informatie wordt bescherm en welke stappen jij moet ondernemen om deze gegevens op te vragen.Als de Posterkamer de regels van de GDPR niet naleeft door bijvoorbeeld niet de nodige voorzichtigheid te tonen kan de Posterkamer worden blootgesteld aan een onderzoek van de toezichthoudende autoriteit en lopen wij schade aan ons bedrijf. Daarnaast kunnen er hoge boetes worden uitgeschreven bij het niet nakomen aan de regels van de GDPR. Deze boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet wereldwijf.Contactgegevens de Posterkamer +31 6 29429964 info@deposterkamer.nl RotterdamInschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 72356561 Btw-nummer: NL002233725B89

2. Doel van dit beleid

Het doel van dit beleid is om te beschrijven hoe jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en bescherm bij de Posterkamer. Dit doen wij om de geldende wetten en verordeningen nat leven.

3. Welke informatie gegevens worden bij de Posterkamer verzameld?

Bepaalde privacy gevoelige gegevens van jou worden bij ons bekend wanneer jij gebruik maakt van onze webshop. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens oftewel gegevens die persoonlijke informatie over jou of een identificeerbaar persoon (‘betrokkene’ ) bevatten. De gegevens die wij gebruiken zijn de gegevens die door jou rechtstreeks zijn opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst: bijvoorbeeld bij het personaliseren van een poster. De gegevens (teksten en afbeeldingen) die jij bij ons achterlaat voor een gepersonaliseerde afbeelding zullen niet worden gebruikt tenzij we daarvoor explicite toestemming van jou voor hebben gekregen.Het volgende zijn voorbeelden van gegevens die over het algemeen beschouwd worden als persoonlijke gegevens:
 • Naam
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Transactiegeschiedenis
 • IP-adres
 • Gegevens over je computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt)
 • Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website
 • Klikgedrag
Wat is een identificeerbaar persoon?Wanneer een persoon uit een grote groep gescheiden kan worden dan spreken we over een identificeerbaar persoon. De gegevens die daarvan bekend zijn noemen we persoonlijke gegevens: deze kunnen worden gerelateerd aan een identificeer baar individu, bijvoorbeeld wanneer ze gekoppeld worden aan een naam, e-mailadres of een telefoonnummer. Transactie gegevens zijn op zichzelf geen identificeerbare gegevens.

4. Voor welke doeleinden gebruikt de Posterkamer jouw gegevens?

De Posterkamer gebruikt informatie over jou voor de volgende doeleinden:
 • Om jou het gebruik van de Posterkamer mogelijk te maken;
 • Om suggesties te geven van posters op basis van jouw bestellingen en interesses;
 • Om voor jou mogelijke interessante aanbiedingen te tonen;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Posterkamer te aan te passen, te verbeteren en te beveiligen;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
Hieronder hebben wij concreet voor jou de doeleinden beschreven:a) Registreren voor een accountJij kan ervoor kiezen om een account aan te maken op onze website. Je hebt een account nodig als jij interesse heb voor het inzien van eerdere bestellingen, het opslaan van adresgegevens van de ontvangers en als je eenmaal een account heb om deze dan ook te beheren. Bij een registratie voor een account wordt het e-mailadres, tevens jouw gebruikersnaam, gebruikt als sleutel tot de door jou opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat jij niet bij iedere bestelling jouw gegevens opnieuw moet invullen en wij gemakkelijk contact met jou kunnen opnemen over het kader van uitvoering bij de overeenkomst. De gegevens van jou worden bewaard totdat jij besluit geen klant meer bij ons te zijn. Na zeven jaar verwijderen wij jouw account en al jouw gegevens. Natuurlijk is het mogelijk bij ons om eerder een verzoek te geven voor het verwijderen van deze gegevens. Dit verzoek kan jij indienen via deposterkamer@gmail.com. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Een bestelling kan ook worden gedaan als gast. Bij een bestelling van jou als gast verwerken de jouw NAW gegevens en e-mailadres. Wij werken er aan om jezelf te kunnen registeren via jouw Facebookaccount. In dat geval ontvangt de Posterkamer je e-mailadres (na jouw toestemming) via Facebook, voor- en achternaam en geslacht.b) AdresboekOm een bestelling naar je te verzenden hebben wij ons adresboek. In dit adresboek worden de naam en adresgegevens van de ontvangers opgeslagen. De gegevens staan ook opgeslagen in jouw eigen account en alleen worden verwerkt in het kader van uitvoering van de overeenkomst: dus om posters naar de ontvangers te sturen.c) Afhandelen bestellingBij een bestelling die jij bij ons plaatst moeten jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling daarvan. Het kan zo zijn dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de drukkerij en de postbezorger. De drukkerij krijgt jouw persoonsgegevens indien wij na een expliciete toestemming hebben besloten om te kiezen voor een speciaal voor jou gewenste snelle levering van de bestelling. Hierdoor zal de bestelling niet eerst langs ons postadres komen voor controle, maar direct naar jou worden verstuurd.  We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.d) AnalyseAls jij als bezoeker op de Posterkamer Webshop en akkoord gaat met de privacy policy dan verzamelen wij cookies van jou. Dit doen wij om de gebruikerservaring van jou en je medegebruikers te vergroten en om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden. Deze analyses worden uitgevoerd door Google Analytics. Het bewaartermijn van een cookie verschilt per cookie. Deze kan je terugvinden in onze cookie policy.e) MarketingWij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 • per e-mail; wanneer jij je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of;
 • via social media;
f) KlantenserviceVia ons contactformulier of direct via het e-mailadres deposterkamer@gmail.com heb jij de mogleijkheid om vragen te stellen of klachten te sturen. Voor de afhandeling op jouw vraag aan ons, bewaren wij de gegevens en de inhoud van de e-mail zolang die nodig zijn voor een volledige beantwoording en afhandeling van de eventuele klacht.g) Prijsvragen en actiesAls je meedoet aan een actie of prijsvraag vragen we je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in te lichten. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. Deze gegevens worden net zolang bewaard totdat de prijsvraag en actie zijn afgerond/afgelopen.h) KlantonderzoekenOm onze dienstverlening te verbeteren kunnen we je gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help je ons om onze diensten en producten nog beter af te stemmen op jouw wensen en verwachtingen. Of je wil deelnemen aan klant- of marktonderzoek bepaal je zelf. Hoe lang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

5. Op welke wijze beschermt de Posterkamer jouw persoonlijke informatie?

De Posterkamer heeft graag dat er een goede beveiliging is van jouw gegevens. Hiervoor nemen wij zowel technische als organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

7. Verstrekking aan derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal de Posterkamer jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). de Posterkamer kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). de Posterkamer kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Doorgifte naar landen buiten de EU

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen buiten de EU.

9. Klachtenprocedure

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je (persoons-)gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018.